TJENESTER

Den mellommenneskelige kontakten i en enesamtale eller i en gruppe kan gi en større bevissthet om egne tanker, følelser og behov. Det kan åpne opp for endring og være støttende når man står i utfordrende situasjoner. Man trenger ikke være «syk nok» for å søke hjelp. En inngang kan være et ønske om endring, egen vekst eller støtte til å nå dine mål for god helse.

Å være med i en gruppe er en god start til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre. Innenfor gruppens trygge rammer kan vi oppdage, utforske og utfordre mønstre og forventninger til oss selv og andre.

Menneskelige møter og meningsfull dialog - et helsebevarende tilbud for voksne.

Hveteåker

Enesamtaler

Paintbrushes_edited.jpg

Grupper for pårørende

Ettermiddagslys

Foredrag

Når man våger å ta sin egen plass, har man også råd til å være generøs. Da unner man andre godt, og til og med ønsker dem det. Etter hvert begynner man å handle for å fremme andres fremgang. 

Om man ikke tar sin egen plass, begynner man raskt å oppleve andre som en trussel.


Når et menneske lever sitt eget liv, tillater man også andre å leve sitt.

 

Sorggrupper

for voksne

Det er tungt å miste noen man er glad i. Å oppleve sorg er en naturlig prosess som ikke følger noen oppskrift, men er individuell. Å møte andre mennesker i liknende situasjon kan bidra med å normalisere egne følelser og gi sorgen et språk. Det er godt å sørge i en sorggruppe.

 
Hvit blomst sort bakgrunn pikwizard-5bf7

GLEDEN OG SORGEN

Noen sier:

"Gleden er større enn sorgen,"

og andre sier,

"Nei, sorgen er størst."

Men jeg sier

at de er uadskillelige.

                       Kahlil Gibran