top of page


TJENESTER

Den mellommenneskelige kontakten i enesamtale eller i en gruppe kan gi en større bevissthet om egne tanker, følelser og behov. Det kan åpne opp for endring og være støttende når man står i utfordrende situasjoner. Man trenger ikke være «syk nok» for å søke hjelp. En inngang for enesamtaler kan være et ønske om endring, egen vekst eller støtte til å nå dine mål for god helse.

Å være med i en gruppe er en god start til å bli bedre kjent med seg selv.  Enten det er en sorggruppe, pårørendegruppe eller en samtalegruppe. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre. Innenfor gruppens trygge rammer kan vi oppdage, utforske og utfordre mønstre og forventninger til oss selv og andre.

Ulike arrangement, kurs og gruppeinformasjon oppdateres jevnlig under arrangement på Facebook.

Menneskelige møter og meningsfull dialog - et helsebevarende tilbud for voksne.

Enesamtaler

Enesamtaler

Grupper for pårørende

Grupper for pårørende

Foredrag

Foredrag

Når man våger å ta sin egen plass, har man også råd til å være generøs. Da unner man andre godt, og til og med ønsker dem det. Etter hvert begynner man å handle for å fremme andres fremgang. 

Om man ikke tar sin egen plass, begynner man raskt å oppleve andre som en trussel.


Når et menneske lever sitt eget liv, tillater man også andre å leve sitt.

Sorggrupper

for voksne

Det er tungt å miste noen man er glad i. Livssorg ved tap av helse, arbeid, samlivsbrudd mm. er også smertefullt. Å oppleve sorg er en naturlig prosess som ikke følger noen oppskrift, men er individuell. Å møte andre mennesker i en sorggruppe som har erfaring med liknende situasjon kan bidra med å normalisere egne følelser og gi sorgen et språk. Det er godt å sørge i en sorggruppe.

Hvit blomst sort bakgrunn pikwizard-5bf7

GLEDEN OG SORGEN

Noen sier:

"Gleden er større enn sorgen,"

og andre sier,

"Nei, sorgen er størst."

Men jeg sier

at de er uadskillelige.

                       Kahlil Gibran

bottom of page