top of page
Tilliten Beate Gundersen

INFORMASJON

Mitt ansvarsområde som helsefagarbeider og innen helsebevarendede tjenester.

Virksomhetens tjenester er basert på mellommenneskelig klinisk dialog gjennom min erfaring, utdanning og autorisasjon som helsefagarbeider. Som autorisert helsepersonell kan jeg i tillegg, der det er hensiktsmessig, benytte innslag av gestaltterapeutiske metoder i kommunikasjon som en del av god og respektfull tilnærming.

Du kan ta direkte kontakt for timebestilling. Tilbudet er privat, jeg har ingen avtale om refusjon gjennom det offentlige. 


Jeg tilbyr videokonsultasjon

og benytter kryptert løsning som tar hensyn til sensitivt innhold og ivaretar personvernet.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål rundt dette og ønsker mer informasjon.

bottom of page