top of page
Enesamtaler

ENESAMTALER

I ulike livsfaser opplever de fleste av oss utfordringer og krevende perioder. Det betyr nødvendigvis ikke at man er syk. Det å ha en trygg arena for samtale og noen å dele med, kan være noe du savner. Mange ønsker og har behov for mer støtte og hjelp enn de kan få fra sitt naturlige nettverk.


Å snakke om egne tanker og følelser i enesamtaler kan gi en økt forståelse av deg selv, og en bevissthet rundt egne mønstre som kan være hindringer fra å nå dine ønsker og mål. Dette kan åpne opp for å se nye muligheter. 

Endringer i livet kan oppleves som kriser. Det kan være om noen du er glad i blir rammet av alvorlig sykdom, ved samlivsbrudd, du mister jobben eller overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist. Dette kan du ta med inn i enesamtaler.

De fleste som kommer i en krise, er langt på vei hjulpet ved å møte støtte og aksept for sine tanker og følelser rundt det som har skjedd.

Min erfaring er at gjennom aksept og eierforhold til egne styrker og utfordringer, åpnes det opp for nye muligheter og valg. ​​Min oppgave er å støtte deg i din prosess på en faglig trygg måte. Det er godt å være der rammen for å være menneske er stor i enesamtaler.

Aktuelle tema kan være:

 • medavhengighet

 • pårørendeutfordringer

 • selvfølelse og selvtillit

 • stress

 • i ferd med å bli utbrent

 • kosthold og aktivitet

 • sorg

 • livsendringer

 • uro og bekymringer

 • noen å snakke med

 • relasjoner

 • stå i krevende valg​

 • indre barn

 • familier med rus

 • ettervern

Det er mange ulike former for tap som gir sorg, og vi har ulike strategier på håndtering. Mange trenger noen å samtale med om det de går og bærer på. Et eksempel på tap som utløser sorgreaksjoner kan være den sorgen som ingen sender blomster til. Den kan ofte bli «glemt» eller gjemt. Ved senere tap kan den ubearbeidede sorgen komme forsterket frem.

Det kan være sorg knyttet til samlivsbrudd, flytting, tapte drømmer, livsendringer, arbeidsløshet, mobbing, barnløshet, tap av tillit og trygghet mm. Du vet hvilket aktuelt tema som gjelder for deg.

Har du vært i rusbehandling, gjort endringer og skal finne din plass i møte med famille, venner og samfunn? Mange pårørende lever i en illusjon om at de selv skal få det godt bare den avhengige blir rusfri. De såkalte "gamle" samspillsreglene kan være utfordrende å møte. Selv om du har gjort endringer, har ikke alle andre det. Ettervern gjelder hele familien slik at man ikke faller tilbake i gamle roller og vaner.

bottom of page