top of page
Foredrag

Foredrag

Om pårørendeproblematikk og medavhengighet

Begrepet medavhengighet er mye brukt i forbindelse med pårørendeproblematikk, ofte som en betegnelse på hvordan barn som vokser opp i familier med rus- og alkoholproblematikk tilpasser seg og utvikler strategier for å ivareta de voksnes behov. Dette gjør de for å bli sett og føle seg verdifulle, fremfor å være et barn som opplever å bli ivaretatt som et barn under trygge rammer.

Foredrag holdes blant annet for personer som arbeider innen helse- og sosialtjenesten med familier som sliter med ulike utfordringer med rus.

bottom of page