top of page

PRISER

ENESAMTALER

Enkel time 45 min.

Pris kr. 850,-

Dobbeltime 90 min.

Pris kr. 1 500,-

Enkel time 45 min. x 5 ganger

Pakkepris kr. 4 000,-

GRUPPER

Pårørendegrupper 2 timer en dag i uken.

Pris kr. 2 500,- pr. mnd.

Sorggrupper 2 timer en dag i uken.

Pris kr. 2 500,- pr. mnd.

Sorggrupper 8 samlinger av 2 timer.

Pris kr. 5 200,-

FOREDRAG

Pris avtales nærmere.

Enesamtale tilbys også digitalt med video eller telefon. Myndighetenes anbefalinger og regler om smittevern ivaretas til enhver tid i forbindelse med Covid-19.

Avbestilling av time

Time må avbestilles innen 48 timer før oppsatt tid, etter dette faktureres konsultasjonsprisen i sin helhet. Alle konsultasjoner betales til time. Grupper betales pr. mnd., kurs betales  ved påmelding før oppstart etter utstedt faktura eller med Vipps. 

Avmelding til kurs må skje senest en uke før første samling. Avbestillinger senere enn det faktureres fullt. Virksomheten har rett til å kreve gebyr ved utstedelse av faktura.

Pårørende grupper organiseres som en sakte åpen gruppe som går kontinuerlig. De samme møtes i en gruppe, underveis slutter enkelte og noen kommer til. Før man begynner i gruppe har man en eller flere enesamtaler.

Sorggrupper organiseres både som sakte åpen gruppe eller som en fast gruppe med 8 samlinger med avtalte start og slutt datoer.

Alle grupper har en varighet på ca. 2 klokketimer pr. gang, hvorav det er en kort pause midtveis.

Virksomheten forbeholder seg retten til prisendringer.

bottom of page