top of page
Lover og forskrifter, Norsk Pasientskadeerstatning

Lover og forskrifter

Tilskuddsplikt til Norsk Pasientskadeerstatning

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. Virksomheten Tilliten Beate Gundersen betaler tilskudd til NPE.

Pasientjournalforskriften

Lov om helsepersonell

Pasient- og brukerrettighetsloven

bottom of page