top of page
Sorggrupper for voksne

Sorggrupper for voksne

Det er tungt å miste noen man er glad i.

En sorggruppe er et forum hvor man kan møte andre mennesker i lignende situasjon, dele opplevelser og utveksle erfaringer om hvordan håndtere egen livssituasjon.

Mange opplever bekreftelse ved å lytte til andres erfaringer fordi de kan kjenne seg igjen. Sammen kan man sette ord på såre følelser og temaer som man kanskje ikke har snakket med andre om tidligere.

Identifisering av egne følelser, tanker og sorgreaksjoner bidrar til å normalisere følelser og forståelse av egen situasjon. Noen opplever en slik gruppe som et fristed.

Det finnes ingen fasit på hvordan en sorgprosess skal være. Noen av reaksjonene kan vare over tid, særlig ved årsdager og høytider, og det kan være tungt når omgivelsene ikke lenger viser så mye oppmerksomhet.

Eldre etterlatte opplever ofte tap av en stor del av livet sitt når en ektefelle eller livspartner dør. Å samtale med andre i sorggrupper gjør godt. Det er viktig å slippe følelsene frem.

Ubearbeidet sorg kan været et hinder for å gå videre i livet. Likemannsstøtten i en sorggruppe er det bare andre i samme situasjon som kan gi. I en sorggruppe er det tillatt å sørge!

Gruppene har en struktur og rammer som skaper trygghet og forutsigbarhet.

I sorggruppen kan man

 • Treffe andre i samme situasjon

 • Dele følelser

 • Sette ord på sorg

 • Normalisere reaksjoner og følelser

 • Dele erfaringer

 • Dempe ensomhet

 • Oppleve sosial stimulering

 • Bearbeide følelser og reaksjoner

 • Få hjelp til vekst og mestring

 • Dempe følelsen av «å være alene» med disse følelsene

 • Det gjør godt, men sorgen og savnet blir ikke borte


Målet er følelsesmessig helning.

bottom of page