Tilliten Beate Gundersen

SAMTALER - GRUPPER
FOREDRAG

Gjennom livet møter de fleste av oss utfordringer av ulik grad. Ofte kan det å ha noen å prate med gjennom enesamtaler eller ved å delta i en gruppe være med på å gi klarhet i egne tanker og følelser.

MEDAVHENGIGHET

PÅRØRENDEPROBLEMATIKK

SORG

LIVSENDRING

ERNÆRING OG KOSTHOLD

FYSISK AKTIVITET

 

ENESAMTALER

Dette er det gode medmenneskelige møtet. Du blir møtt med respekt og interesse. Under trygge rammer kan vi samtale om og utforske det du måtte ha på hjertet. Det kan være godt å få sagt noe om det som kanskje har plaget en over lengre tid. Du kommer som den du er med dine behov.

Hveteåker
Paintbrushes_edited_edited.jpg

GRUPPER FOR PÅRØRENDE

Tilbudet er for voksne pårørende som står i nær relasjon til noen som sliter med rus eller andre sykdommer. Utfordringer i balansen mellom hjelperrollen og å ivareta egne behov kan være vond. Å komme sammen med andre i liknende situasjon og lytte til andres erfaringer kan være helende og dempe følelsen av å være alene. Mange opplever at de får en arena hvor det er mulig å senke skuldrene og «være seg selv».

FOREDRAG

Tilpassede informasjonsforedrag om temaene pårørendeproblematikk og medavhengighet holdes for personer som arbeider innen offentlig og privat rusomsorg og pårørendeproblematikk.

Ettermiddagslys
Hvit blomst sort bakgrunn pikwizard-5bf7

SORGGRUPPER

Tilbudet er rettet mot voksne etterlatte som har behov for et rom der de kan sørge og bearbeide sorg. Å være sammen med andre i en gruppe som har erfaring med liknende situasjon, kan gi god støtte gjennom gjenkjennelse og bekreftelse.
Etterlatte som blir stående igjen alene etter å ha levd mange år i et parforhold, opplever at det er godt å kunne møtes i et trygt fellesskap hvor man kan lytte til andre og snakke om hvordan man har det. Livet er forandret for alltid. I tillegg til sorgen kommer alle de praktiske gjøremålene som skal håndteres i hverdagen. Det er en krevende prosess. I sorggruppene har man «tillatelse» til å sørge, samtidig som latter og glede også kommer til uttrykk. Sorgstøtte og håp, når man trenger det som mest.

 


Terskelen for å be om hjelp kan være høy,

– opplevelsen av å ha bedt om hjelp kan være frigjørende.

 

KONTAKT

Jeg kan kontaktes på telefon, e-post eller ved å sende inn skjema.

Telefon: 416 55 550

Takk for innsendingen din!

 

LOKALER

Virksomheten holder til i hyggelige lokaler på Nordstrand, i «låven» på Munkerud gård.
Gratis parkering for besøkende, offentlig transport i umiddelbar nærhet.

Enesamtaler og videokonsultasjon kan bestilles på nett

To stoler_edited_edited.jpg