top of page
Rock Balancing

SAMTALER - GRUPPER
FOREDRAG

Gjennom livet møter de fleste av oss utfordringer av ulik grad. Ofte kan det å ha noen å prate med gjennom enesamtaler eller ved å delta i en gruppe være med på å gi klarhet i egne tanker og følelser.

RELASJONER

MEDAVHENGIGHET

ETTERVERN

PÅRØRENDEROLLEN

SORG

LIVSENDRING

ERNÆRING OG AKTIVITET

ENESAMTALER

Dette er det gode medmenneskelige møtet. Du blir møtt med respekt og interesse. Under trygge rammer kan vi samtale om og utforske det du måtte ha på hjertet. Det kan være godt å få sagt noe om det som kanskje har plaget en over lengre tid. Du kommer som den du er med dine behov.

Kan du ikke møte fysisk eller synes du det passer bedre med samtale over video eller på telefon, er du velkommen til det.

Walk & Talk

Vi møtes ute på avtalt sted og går en tur sammen.

Hveteåker
Paintbrushes_edited_edited.jpg

GRUPPER FOR PÅRØRENDE

Tilbudet er for voksne pårørende som står i nær relasjon til noen som sliter med rus eller andre sykdommer. Utfordringer i balansen mellom hjelperrollen og å ivareta egne behov kan være vond. Noen sliter med medavhengighet til den avhengige.


En medavhengig person utvikler en sterk trang til å kontrollere og hjelpe den avhengige, slik de selv mener er best. Ofte skaper det konflikter, de færreste liker å bli kontrollert.


Å komme sammen med andre i liknende situasjon og lytte til andres erfaringer kan være helende og dempe følelsen av å være alene. Mange opplever at de får en arena hvor det er mulig å senke skuldrene og «være seg selv».

FOREDRAG

Tilpassede informasjonsforedrag om temaene pårørendeproblematikk og medavhengighet holdes for virksomheter og personer som arbeider innen offentlig og privat rusomsorg og pårørendeproblematikk.

Rollen som pårørende til personer som sliter med rus eller annen sykdom vet vi er krevende. Pårørende utvikler ofte egne helseplager.

De kan slite med uro og bekymringer som påvirker både søvnkvalitet og konsentrasjon. Da kan veien til sykefravær være kort.


Virksomheter hvor ledelse og ansatte har gode kunnskaper om ulike pårørenderoller kan bidra til aktivt å ivareta ansatte, arbeidsmiljø og forebygge sykefravær.

Ettermiddagslys
Hvit blomst sort bakgrunn pikwizard-5bf7

SORGGRUPPER

Tilbudet er rettet mot voksne med ulik livssorg og etterlatte som har behov for et rom der de kan sørge og bearbeide sorg.


Å være sammen med andre i en gruppe som har erfaring med liknende situasjon, kan gi god støtte gjennom gjenkjennelse og bekreftelse.

Etterlatte som blir stående igjen alene etter å ha levd mange år i et parforhold, opplever at det er godt å kunne møtes i et trygt fellesskap hvor man kan lytte til andre og snakke om hvordan man har det.


Livet er forandret for alltid både når man mister en av sine kjære eller står i et samlivsbrudd. I tillegg til sorgen kommer alle de praktiske gjøremålene som skal håndteres i hverdagen. Det er en krevende prosess.


I sorggruppene har man «tillatelse» til å sørge, samtidig som latter og glede også kommer til uttrykk. Sorgstøtte og håp, når man trenger det som mest.


Terskelen for å be om hjelp kan være høy,

– opplevelsen av å ha bedt om hjelp kan være frigjørende.

KONTAKT

Jeg kan kontaktes på telefon, e-post eller ved å sende inn skjema.

Telefon: 416 55 550

Takk for innsendingen din!

LOKALER

Virksomheten holder til i hyggelige lokaler på Mastemyr med en gunstig beliggenhet.
Gratis parkering for besøkende, offentlig transport i umiddelbar nærhet.

Enesamtaler og videokonsultasjon kan bestilles på nett

To stoler_edited_edited.jpg
bottom of page